כיתה א'

מה מטרת הקורס?

להקנות ולבסס לילדים אסטרטגיות למידה ומיומנויות בחשבון ובשפה.

הנושאים שאנו עובדים איתם לפי תוכנית הלימודים של משרד החינוך בדרך חווייתית ומעצימה.

שפה
 • הקניית הקריאה.
 • הקניית אסטרטגיות לקריאה שוטפת ומדויקת באופן מהנה וחוויתי.
 • עידוד הקריאה ופיתוח יכולת הכתיבה וההבעה בכתב.
 • הקניית כלים להעצמת יכולות חשיבה ולמידה.
 • כלים להעצמת הביטחון האישי בקריאה.
 • העשרת אוצר מילים.
חשבון
 • הכרת השפה המתמטית ושימוש נכון בה.
 • חיבור וחיסור בעשיריה הראשונה והשניה.
 • לימוד באמצעות משחקים.
 • שימוש בכלים מתמטיים לפתירת שאלות מילוליות.
 • התמודדות עם משימות חקר.
 • גאומטריה – פיתוח תפיסה חזותית במישור ובמרחב.

מיד אחרי השארת פרטים תעברו לדף תשלום דמי ההרשמה