כיתה ג'

מה מטרת הקורס?

להקנות ולבסס לילדים אסטרטגיות למידה ומיומנויות בחשבון ובשפה.

הנושאים שאנו עובדים איתם לפי תוכנית הלימודים של משרד החינוך בדרך חווייתית ומעצימה.

שפה
 • הקניית הקריאה.
 • הקניית אסטרטגיות לקריאה שוטפת ומדויקת באופן מהנה וחוויתי.
 • עידוד הקריאה ופיתוח יכולת הכתיבה וההבעה בכתב.
 • הקניית כלים להעצמת יכולות חשיבה ולמידה.
 • כלים להעצמת הביטחון האישי בקריאה.
 • העשרת אוצר מילים.
חשבון
 • קריאה וכתיבה בתחום הרבבה.
 • חיבור וחיסור בעשיריה הראשונה והשניה.
 • לימוד באמצעות משחקים.
 • שימוש בכלים מתמטיים לפתירת שאלות מילוליות.
 • חיבור וחיסור במאונך.​
 • גאומטריה – פיתוח תפיסה חזותית במישור ובמרחב. מדידות והכרת סוגי הזויות.

מיד אחרי השארת פרטים תעברו לדף תשלום דמי ההרשמה