כיתה ד'

מה מטרת הקורס?

להקנות ולבסס לילדים אסטרטגיות למידה ומיומנויות בחשבון ובשפה.

הנושאים שאנו עובדים איתם לפי תוכנית הלימודים של משרד החינוך בדרך חווייתית ומעצימה.

שפה
  • הקניית הקריאה.
  • הקניית אסטרטגיות לקריאה שוטפת ומדויקת באופן מהנה וחוויתי.
  • עידוד הקריאה ופיתוח יכולת הכתיבה וההבעה בכתב.
  • כלים להעצמת הביטחון האישי בקריאה.
  • העשרת אוצר מילים.
חשבון
  • שברים פשוטים ושברים עשרוניים.
  • הקנייה ושיפור מיומנות.
  • לימוד באמצעות משחקים.
  • שימוש בכלים מתמטיים לפתירת שאלות מילוליות.
  • גאומטריה – פיתוח תפיסה חזותית במישור ובמרחב. הלמידה באמצעות בניית המצולעים השונים.

מיד אחרי השארת פרטים תעברו לדף תשלום דמי ההרשמה